اتوماسیون بهره برداری و بازرسی

امکانات سیستم :
 1. ثبت اطلاعات اولیه خودرو اعم از نوع خودرو ، رنگ ، نوع سوخت ، شماره پلاک و ...
 2. ثبت مشخصات مسیرهایی که رانندگان در آن فعالیت دارند.
 3. نحوه ثبت ورود خودرو به سازمان اعم از ثبت نام ، معرفی نامه و ...
 4. تعیین و محاسبه میزان نرخ ارزش افزوده در سال جاری
 5. ثبت موارد تخلف، تشویق و اخطار از جمله برخورد نا مناسب،فحاشی و ...
 6. تعریف و ثبت انواع گواهینامه خودرو (ب2،پایه1،پایه2)
 7. ثبت نوع مالکیت خودرو (قولنامه ای-وکالتی)
 8. ثبت مشخصات آژانس هایی که تحت نظارت سازمان تاکسیرانی می باشند
 9. ثبت مشخصات خودروهایی که سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان را بر عهده دارند.
 10. ثبت مشخصات اماکن و سازمان هایی که سازمان تاکسیرانی آن ها را سرویس دهی می کند
 11. ثبت نام بانک های موجود جهت ورود اطلاعات بانکی پرسنل و رانندگان
 12. ثبت اطلاعات شخصی رانندگان شامل نام و نام خانوادگی،شماره تماس،آدرس و ...
 13. معرفی سمت های پرسنل موجود در سازمان